Náměstí Arnošta z Pardubic

Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech

Date

06 / 11 / 2017

Rok

2008 studie, projekt 2017

Autor

A.LT ARCHITEKTI, Peter Lacko / Filip Tittelbach

Spoluautor

Michal Šiška, AF-Cityplan (projekční spolupráce)

Vizualizace

Sdar